DUYURU
 
        Buırsa İli Büyükorhan sınırlarında D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Danacılar Göleti ve Sulaması Malzeme Ocakları, Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali Projesi" için, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak ilgi müracaatla Valiliğimize (Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmiştir.
 
        ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, "Danacılar Göleti ve Sulaması Malzeme Ocakları, Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali Projesi" projesine, Valiliğimizce (Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü) 15.02.2018 tarih ve E.2018141 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.
 
        Kamuoyuna duyurulur.
 
   
 
                                                           BURSA VALİLİĞİ